Contributie

De jaarlijkse contributie voor leden bedraagt €205.

De contributie voor projectleden vind per project plaats, naar rato van het project ten opzichte van een volledig jaarlidmaatschap.

De contributie wordt jaarlijkse geïnd. Gespreide betaling (op dezelfde basis als projectleden) is in overleg met de penningmeester ook mogelijk.