Contributie

Leden

De jaarlijkse contributie voor leden bedraagt €222.

Projectleden

De contributie voor projectleden vind per project plaats, naar rato van het project ten opzichte van een volledig jaarlidmaatschap.

Inning

De contributie wordt jaarlijkse geïnd. Gespreide betaling (op dezelfde basis als projectleden) is in overleg met de penningmeester ook mogelijk.