Ledenbeleid FSO

Leden

Leden spelen in alle programma┬┤s mee, worden op alle repetities verwacht en betalen contributie (studenten half geld). Zij hebben stemrecht op de algemene ledenvergadering.

Projectleden

Voor spelers voor wie niet in alle programma┬┤s plaats is (3e en 4e blazers, slagwerkers, harp, piano e.d.) is een projectlidmaatschap mogelijk. Als projectlid ben je niet volledig maar wel volwaardig lid. Dit betekent dat je alleen contributie betaalt voor de projecten dat er plaats voor je is, op ledenvergadering stemrecht hebt, altijd de nieuwsbrief krijgt en welkom bent bij uitjes, en bij vrijkomende plaatsen (eventueel na een proefspel) als eerste in aanmerking komt voor een vaste plek en volledig lidmaatschap.

Conservatoriumstudenten en professionals

Ben je conservatoriumstudent of professional, dan kun je lid worden zonder contributie te betalen, maar het orkest blijft je plek dan beschouwen als een vacature. Je staat je plaats dan af zodra zich een geschikte amateur meldt die lid wil worden. (Uiteraard staat het je vrij om wel contributie te betalen, en in dat geval ben je gewoon lid (of projectlid) en hoef je je plaats niet af te staan.