Steun het FSO

U kunt het Fries Symfonie Orkest steunen met een geldelijke bijdrage. Dat kan op een aantal manieren:

als vriend van het FSO
via een éénmalige of periodieke donatie aan het FSO
als een partner van het FSO

Ook wordt het FSO gesteund door bijdragen van een aantal cultuurfondsen.