Steun het FSO

Vrienden en partners vinden we belangrijk

Onze vrienden, partners, sponsors en subsidiënten hebben we hard nodig en willen we graag actief betrekken bij ons orkest. Natuurlijk stellen wij daar wat tegenover. Lees hier hoe wij vriendschap zien, wat wij voor ze doen, en wat onze partners voor ons doen. Een klik op een van de logo´s brengt je naar de website van de betreffende partner.

buorskiplogo.JPG        miniatuur schoon Cees Smit.png         miniatuur schoon Sonoris.png         

U kunt het Fries Symfonie Orkest steunen met een geldelijke bijdrage. Dat kan op een aantal manieren:

als vriend van het FSO
via een éénmalige of periodieke donatie aan het FSO (ANBI)
als een partner van het FSO
als adverteerder in onze programmaboekjes

Het FSO wordt ook gesteund door bijdragen uit een aantal cultuurfondsen.