Giften doen aan het FSO

Het Fries Symfonie Orkest is door de belastingdienst aangemerkt als ANBI. Dat houdt in dat U een gift aan het FSO kunt aangeven als aftrekpost bij uw belastingaangifte over het jaar waarin u de gift heeft gedaan.

Neem voor giften contact op met onze penningmeester

ANBI financieel jaaroverzicht FSO

Inkomsten 2015

Contributie leden   €   7.168
Vrienden   €      255
Concerten   €   3.763
Subsidies   €   4.000
Diversen   €      179
Totaal inkomsten   € 15.365
 

Uitgaven 2015

Repetitiezaalhuur €   1.029
Muziekhuur en rechten €      675
Concerten € 11.012
Bestuurskosten €      179
Diversen €      218
Totaal uitgaven € 13.113