Beloningsbeleid

Bestuur

Het bestuur van de vereniging bestaat uit louter onbezoldigde vrijwilligers. Zij ontvangen geen beloning voor verrichte prestaties. Alleen gemaakte kosten worden in redelijkheid vergoed en zulks met een beschrijving of nota.