Meespelen met het FSO

Repetities

We repeteren op donderdagavond van 19:30 tot ca. 22:00 in De Buorskip in Beetsterzwaag.

Wij bieden een deskundige dirigent, een prettige sfeer met betrokken leden en gevarieerde programma’s. Als je in staat bent een soms uitdagende partij te spelen en bereid bent af en toe ook een zaterdag te repeteren, ben je van harte welkom!

Kennismaken

Je bent van harte welkom om een keer te ervaren of het orkest iets voor je is. Gebruik hiervoor het opgaveformulier.

Wil je eerst wat meer informatie, neem dan contact op met de voorzitter of secretaris of benader één van de orkestleden (als je iemand van het FSO kent!)

We hebben jaarlijks ook een aantal open repetities, meestal aan het begin van een nieuw programma. Aanmelden is niet verplicht, maar wel handig, omdat we je dan bijvoorbeeld van tevoren muziek kunnen sturen, of voor het geval we juist die donderdag ergens anders repeteren. Gebruik ook hiervoor het opgaveformulier.

Lid worden

Wil je meer informatie over het Fries Symfonie Orkest of je opgeven als lid, neem dan contact op met onze voorzitter of secretaris. Hun contactgegevens vind je hier. Je kunt ook het opgaveformulier gebruiken.

Ledenbeleid

Leden
Orkestleden spelen in alle programma’s mee, worden op alle repetities verwacht en betalen contributie (studenten half geld). Zij hebben stemrecht op de algemene ledenvergadering.

Projectleden
Voor spelers voor wie niet in alle programma´s plaats is (3e en 4e blazers, slagwerkers, harp, piano e.d.) is een projectlidmaatschap mogelijk. Als projectlid ben je niet volledig maar wel volwaardig lid. Dit betekent dat je alleen contributie betaalt voor de projecten waar plaats voor je is, op ledenvergadering stemrecht hebt, altijd de nieuwsbrief krijgt en welkom bent bij uitjes, en bij vrijkomende plaatsen (eventueel na een proefspel) als eerste in aanmerking komt voor een vaste plek en volledig lidmaatschap.

Conservatoriumstudenten en professionals
Ben je conservatoriumstudent of professional, dan kun je lid worden zonder contributie te betalen, maar het orkest blijft je plek dan beschouwen als een vacature. Je staat je plaats dan af zodra zich een geschikte amateur meldt die lid wil worden. Uiteraard staat het je vrij om wel contributie te betalen, en in dat geval ben je gewoon lid (of projectlid) en hoef je je plaats niet af te staan.

Contributie

Leden
De jaarlijkse contributie voor leden bedraagt €222.
Schoolgaande / studerende leden genieten 50% reductie.

Projectleden
De contributie voor projectleden vind per project plaats, naar rato van het project ten opzichte van een volledig jaarlidmaatschap.

Inning
De contributie wordt jaarlijkse geïnd. Gespreide betaling (op dezelfde basis als projectleden) is in overleg met de penningmeester ook mogelijk.

Vacatures

Strijkers zijn altijd welkom, met name alten en violen.

Bij de blazers hebben we regelmatig plaats voor invallers of extra spelers. Soms zijn ook extra slagwerkers nodig. Hiervoor is een projectlidmaatschap mogelijk.

Bij het ledenbeleid vind je ook de mogelijkheden voor conservatoriumstudenten en professionals.