Steun het FSO

Onze vrienden, partners, sponsors en subsidiënten hebben we hard nodig en willen we graag actief betrekken bij ons orkest. Natuurlijk stellen wij daar wat tegenover. Lees hier hoe wij vriendschap zien, wat wij voor ze doen, en wat onze partners voor ons doen.

U kunt het Fries Symfonie Orkest steunen met een geldelijke bijdrage. Dat kan op een aantal manieren:

  • als vriend van het FSO
  • via een éénmalige of periodieke donatie aan het FSO (ANBI)
  • als een partner van het FSO
  • als adverteerder in onze programmaboekjes

Het FSO wordt ook gesteund door bijdragen uit een aantal cultuurfondsen.

Vrienden

Voor een bedrag van minimaal €20 per jaar bieden wij u het volgende:

  • We houden u op de hoogte van de ontwikkelingen van het orkest. Via de vriendennieuwsbrief wordt u uitgenodigd voor de concerten, waar wij indien mogelijk mooie plaatsen voor u reserveren.
  • U bent welkom op open repetities of feestelijke gelegenheden, waar u met leden en dirigent kunt bijpraten of kennismaken.

Word vriend van het FSO

Giften & ANBI

U kunt het Fries Symfonie Orkest steunen door middel van een gift of legaat. Ons orkest heeft de ANBI status, waardoor giften aan het FSO kunnen worden afgetrokken bij uw belastingaangifte.

Ons RSIN: 8091.67.645

Voor een gift of legaat vragen wij u contact op te nemen met onze penningmeester.

Beleidsplan

Het bestaansrecht van ons orkest is – net als dat van ieder amateurensemble – dat het de individuele leden in staat stelt en stimuleert hun talenten en vermogens in te zetten en te ontwikkelen, en dit op concerten ten gehore te brengen.

In de regio onderscheiden we ons van andere orkesten en ensembles voor kamermuziek doordat het symfonisch repertoire een hoge inzet vraagt op het gebied techniek en doorzettingsvermogen om een mooi resultaat te kunnen bereiken.

De uitdaging die dat voor spelers inhoudt, is dan ook een belangrijke reden voor spelers om juist in een symfonieorkest te willen spelen.

Activiteitenverslag

Het inzicht in onze activiteiten kunt u terugvinden in het concertarchief.

Beloningsbeleid

Bestuur

Het bestuur van de vereniging bestaat uit louter onbezoldigde vrijwilligers. Zij ontvangen geen beloning voor verrichte prestaties. Alleen gemaakte kosten worden in redelijkheid vergoed en zulks met een beschrijving of nota.

Dirigent

De dirigent ontvangt een vergoeding voor de werkzaamheden die hij voor het orkest verricht, zoals repetities en concerten. 

Partners

Het Fries Symfonie Orkest is een ondernemend amateurorkest met uitstraling, ambitie en kwaliteit. We vinden het belangrijk dat Friesland een prettige plek is en blijft om wonen en te werken, en dat we in artistiek en maatschappelijk opzicht van toegevoegde waarde kunnen zijn. Daarom zijn we altijd op zoek naar samenwerking. En dat is voor ons een kwestie van geven en delen.

Op dit moment zijn er geen partners om weer te geven.

Vioolbouwer Cees Smit uit Drachten is onze trouwste adverteerder, en bovendien steun en toeverlaat van alle strijkers en hun instrument.

Mobiele studio voor CD/opnames van akoestische en klassieke muziek: symfonie-orkesten, kamermuziek- ensembles, bigbands, hafabra (Harmonie, Fanfare en Brassband), koren en solisten.

Word partner van het FSO

Wilt u ook uw maatschappelijke betrokkenheid onderstrepen en onze mooie provincie vitaal en aantrekkelijk houden? Wordt dan partner van het Fries Symfonie Orkest!

Fondsen

Op dit moment zijn er geen fondsen om weer te geven.

Drachten wil je meemaken

Ons orkest is van oudsher gevestigd in Drachten, en we zijn blij met de steun van de gemeente Smallingerland.

Prins Bernhard Cultuurfonds

Het Prins Bernard Cultuurfonds steunt ons dit maar met een bijdrage aan ons jubileumconcert.

Provincie Fryslân

We maken dankbaar gebruik van de subsidiemogelijkheden die onze mooie provincie ondanks de uitdagende tijden toch altijd weer beschikbaar stelt.

P.W. Jansen’s Friesche Stichting

We zijn blij dat we met de bijdrage van de P.W. Jansen’s Friesche Stichting een bijdrage kunnen leveren aan hun doelstelling: bevordering der culturele volksontwikkeling.

Ritske Boelema Gasthuis

Het Ritske Boelema Gasthuis stimuleert cultuur, maar dan in de klassieke zin van het woord: klassieke muziek (en dans).
Het Ritske Boelema Gasthuis heeft geen website. U kunt wel een mail sturen naar benvanderlugt@hotmail.com.

Fonds voor de geld- en effectenhandel

Het fonds voor de geld- en effectenhandel stimuleert niet alleen onderzoek en belangstelling voor het bank- en effectenbedrijf, maar gelukkig ook cultuur.

Financieel jaarverslag

ANBI financieel jaaroverzicht FSO 2020

Inkomsten

Contributie€ 6.058
Recettes€ 2.996
Subsidie€ 8.350
Diversen€ 885
Totaal baten€ 18.289
Resultaat€ 981

Uitgaven

Zaalhuur€ 1.969
Gage dirigent en gastspelers€ 12.836
Concertkosten€ 1.548
Diversen€ 936
Totaal lasten€ 17.289
Kas en bank1-jan-2031-dec-20
Kas€ 199€ 199
ING lopende rekening€ 628€ 158
ING spaarrekening€ 10.487€ 11.937
Totaal€ 11.314€ 12.294

Adverteren in het programmaboekje

Vindt u dat het Fries Symfonie Orkest belangrijk voor u is, muziek levend houdt en in de muziekzalen van Friesland te horen is? Dan kunt u dat tot uiting brengen door voor een concert in ons programma boekje te adverteren.

U levert hierbij zelf de tekst of layout aan.

Kleur
A5 staand – €125
A5 half – liggend – €65
A5 kwart – staand – €35

Zwart/wit
A5 staand – €90
A5 half – liggend – €50
A5 kwart – staand – €25

Opgave advertentie