Fries symfonie Orkest 2010: dirigent Gerhart Drijvers

In 2020 kreeg het orkest, inmiddels Fries Symfonie Orkest een nieuwe dirigent: Gerhart Drijvers.