Music for the movies, juni 2013

Data

  • 23 juni 2013 – Cityproms Leeuwarden, Oldehove
  • 27 juni 2013 – Heamieldagen Bolsward, Martinikerk

Solisten

Het Fries Symfonie Orkest speelde op 23 juni 2013 filmmuziek tijdens het openluchtfestival Cityproms in Leeuwarden. Riskant ja, want het plensde nogal.

Programma

  • Adagio uit Spartacus – Aram Katsjatoerian

Programmaboekje

Online recensies

  • LINK

Krantenartikelen