Privacyverklaring

Verklaring AVG van het Fries Symfonie Orkest, kvk 4000 2545.

Algemene persoonsgegevens

Persoonsgegevens worden vertrouwelijk verwerkt en door het bestuur van de vereniging gebruikt voor het onderhouden van verenigingscontacten, zolang deze gegevens relevant zijn. Deze gegevens worden niet buiten de vereniging gedeeld en worden alleen door het bestuur of door haar gedelegeerde leden gebruikt. Voorbeelden van de persoonsgegevens zijn: Naam, adres, postcode, woonplaats telefoonnummers, email, betaalgegevens, relatie tot de vereniging (profiel), foto’s.

Ledengegevens

Persoonsgegevens van leden worden gebruikt voor het uitvoeren van de administratie van de vereniging. Deze persoonsgegevens zijn (behalve je naam) vertrouwelijk en en worden niet buiten de vereniging gedeeld. Deze gegevens worden bewaard zolang je lid bent van de vereniging. Na het beëindigen van je lidmaatschap kunnen je gegevens nog worden bewaard als dat voor de vereniging van administratief belang is.

Portretrecht

Foto’s waarop je mogelijk herkenbaar voorkomt kunnen worden gebruikt voor onze website www.fso.frl en op onze Facebookpagina www.facebook.com/friessymfonieorkest.

Mocht je een foto waarop je voorkomt willen laten verwijderen, dan kan dat door een schriftelijk verzoek via het contactformulier. We houden niet precies bij waar jouw foto’s staan. We vragen je dan ook om precies aan te geven waar de foto staat, bijvoorbeeld door de link naar de pagina door te geven.

Je eigen gegevens opvragen en/of rectificeren?

Je kunt je gegevens opvragen via een schriftelijk verzoek via het contactformulier. Wij zullen daarop toetsen of je de rechtmatig eigenaar van deze gegevens bent en pas daarna tot actie overgaan.

Recht op vergetelheid

Je hebt het recht om de vereniging te vragen jouw gegevens uit de administratie te verwijderen indien deze niet meer relevant zijn. Je kunt je verzoek doen via een schriftelijk verzoek via het contactformulier. Wij zullen daarop toetsen of je de rechtmatige eigenaar van deze gegevens bent. Pas daarna verwijderen we je gegevens.

Klacht indienen?

Indien je vindt dat wij niet handelen volgens de AVG privacy wetgeving, dan kun je bij ons een klacht indienen via een schriftelijk verzoek via het contactformulier. Wij zullen je klacht in behandeling nemen en nemen contact met je op. Je kunt ook altijd een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.